Kategoria Moduły

Ciecz – przepływ nieściśliwy

fluidflow moduly

Inżynierowie stosując FluidFlow3 mogą określać ciśnienie, przepływ, temperaturę i stan fazowy w każdym punkcie sieci. Dowolny typ i rozmiar rur może zostać dobrany. FluidFlow3 może modelować dowolny komponent w tym pompy (wyporowe i odśrodkowe), zawory (w tym trójdrożne), regulatory przepływu,…

Gaz – przepływ ściśliwy

fluidflow moduly

Podczas przepływu gazu przez sieć gęstość, temperatura jak i prędkość ulegają zmianie. Często stosowanym rozwiązaniem jest założenie stanu gazu doskonałego, aby analityczne równania energii, pędu i ciągłości mogły zostać zastosowane. Zamiast używać uproszczeń FluidFlow3 wykorzystuje procedurę obliczeń, która rozwiązuje równania…

Przepływ dwufazowy – gaz/ciecz

fluidflow moduly

Moduł przepływu dwufazowego pozwala na analizę i obliczenia sieci, w których czynnikiem roboczym jest mieszanina ciecz-gaz. Taki rodzaj przepływu występuje w wielu procesach przemysłowych. Przykładami są przemysły: naftowe, chemiczne, jądrowe, chłodnicze i geotermalne.

Osadzające się zawiesiny

fluidflow moduly

Zawiesiny zawierają cząstki stałe w płynie transportowym. Ten rodzaj przepływu ma szerokie zastosowanie w górnictwie i przemyśle przetwórstwa minerałów, gdzie przy budowie systemów pompowych należy uwzględnić efekt tarcia o rurociąg i wydajność pompy.

Ciecz nienewtonowska

fluidflow moduly

Ciecz nienewtonowska jest cieczą o właściwościach, którą nie jest opisana przez jedną wartość stałej lepkości. Przykłady takich płynów: roztwory polimerów, zawiesiny skrobi, farby, krew, produkty spożywcze i zawiesiny minerałów z gęsto uporządkowanymi cząsteczkami.

Transfer ciepła

fluidflow moduly

Możliwość przenoszenia ciepła jest standardowo uwzględniana w FF3. Na każdym elemencie sieci można wybrać jedną z trzech opcji transferu ciepła (rury posiadają aż 5 opcji):

Dynamiczna analiza (scripting)

fluidflow moduly

Skrypty mogą być skutecznym narzędziem, kiedy jesteś gotowy aby rozwinąć swoje możliwości projektowe. Biorąc pod uwagę scenariusze projektowe, optymalizację, bezpieczeństwo i badania operacyjne są zasadniczą częścią  osiągnięcia wysokiej jakości w dobrze zaprojektowanym systemie przepływu.