Ciecz – przepływ nieściśliwy

Inżynierowie stosując FluidFlow3 mogą określać ciśnienie, przepływ, temperaturę i stan fazowy w każdym punkcie sieci. Dowolny typ i rozmiar rur może zostać dobrany. FluidFlow3 może modelować dowolny komponent w tym pompy (wyporowe i odśrodkowe), zawory (w tym trójdrożne), regulatory przepływu, akumulatory ciśnienia, reduktory ciśnienia, dyferencjalne regulatory ciśnienia, zawory sprawdzające i niepowrotne, wyloty (otwory), reduktory i elementy rozprężające, rury venturiego, dysze wlotowe, filtry, itp. W przypadku elementów nie ujętych powyżej można zdefiniować swoje własne.

W obliczeniach przepływu cieczy nieściśliwej, FluidFlow3 rozwiązuje układ równań masy, energii i pędu. Rozwiązanie równań zachowania energii i pędu w przepływie nieściśliwej cieczy prowadzi do :

 

Modelowanie system dostarczania i magazynowania LNG

Przykład pokazuje główną linie do załadunku tankowców ze zbiornika magazynu LNG.

FluidFlow3 rozwiązuje ciągłość równań energii iteracyjnie do zadanego rozwiązania. Stan fazy i właściwości fizyczne są szacowane w każdym punkcie sieci. Rozwiązania są prawidłowe dla wszystkich systemów przepływu. Nie tylko modelowanie cieczy może być wykonane w FluidFlow3. Program także modeluje linie gazowe do zewnętrznej sprężarki.