Osadzające się zawiesiny

Zawiesiny zawierają cząstki stałe w płynie transportowym. Ten rodzaj przepływu ma szerokie zastosowanie w górnictwie i przemyśle przetwórstwa minerałów, gdzie przy budowie systemów pompowych należy uwzględnić efekt tarcia o rurociąg i wydajność pompy.

 

Symulacja wydajności zawiesiny zależy od stałej gęstości, stężenia, kształtu cząsteczek i rozkładu wielkości, jak również od właściwości cieczy nośnej. Wybór optymalnej prędkości rurociągu jest zazwyczaj najważniejszym czynnikiem w projektowaniu i eksploatacji systemów zawiesinowych. Praca z prędkościami o zbyt wysokiej energii, podczas pracy z prędkościami zbyt niskimi może powodować przecieki.

W tych przypadkach FluidFlow3 oferuje różne metody obliczeń:

  • Wilson-Addie-Sellgren-Clift (WASC)
  • Durand-Condolios-Worster
  • WASP

 

Dane wejściowe

Przykład pokazuje edytor wejściowy zdefiniowany dla transport 1000 t/h piasku o stężeniu objętościowym 30%.

FF3 obliczy prawidłowe natężenie przepływu (prędkość) objętościowego według podanych wymogów. Mogliśmy określić przepływ całkowity objętościowy na podstawie wymogów.

Wymagania dotyczące wielkości cząsteczek wejścia, zależy od wybranego podejścia. WASC wymaga d50 i d85, Duran wymaga d50, WASP wymaga cząsteczek o wielkości, na które pozwala oprogramowanie.

 

Zmniejszenie dopuszczalnego obciążenia dla pompy

Gdy stosujemy pompy do transport zawiesiny, obecność stałych cząsteczek ma znaczący wpływ na wydajność pompy. Gdy zwiększa się stężenie zawiesiny, moc pompy spada ze względu na większe straty tarcia, które występują w obudowie pompy.

 

 

 

 

 Krzywa osadzania zawiesin w rurociągu

Krzywa osadzania zawiesin jest inna niż cieczy newtonowskiej. Krzywa strat tarcia dla zawiesiny z rudy niklu została przedstawiona obok. Minimalne straty tarcia zwykle obserwuje się w lub blisko złoża cząsteczek. Najbardziej ekonomiczne prędkości są zwykle w wyznaczonym minimalnym punkcie.

Przedstawiona krzywa jest asymptotyczna do krzywej wody dla wyższych prędkości, więc zasadniczo obliczenia przepływu są obliczeniami „zawieszonych ciał stałych”.

Zazwyczaj, ze względu na bezpieczeństwo stosowania, rurociągi są użytkowanie na wyższych prędkościach przepływu niż minimum. Istnieje szereg krzywych, z dokładnym kształtem i położeniem w zależności od stężenia ciał stałych.

 

System dostawy rudy niklu

Ten przykład pokazuje, że system pompowy dla zawiesiny został wyeksportowany do Excel’a. Zawartość eksportu może być w pełni kontrolowana.

Plik dostępny jest tutaj (PLIK XLS Z Z:\CAD-BUDOWNICTWO\Fluid Flow3\Zdjęcia na stronę\Produkty\zawiesiny) .

Informacje są zawarte na różnych tabelach. Eksport do programu Excel pozwala na dostosowanie raportów i stanowi doskonałą metodę informowania o wynikach badań dla klienta lub współpracownika.