Ciecz nienewtonowska

Ciecz nienewtonowska jest cieczą o właściwościach, którą nie jest opisana przez jedną wartość stałej lepkości. Przykłady takich płynów: roztwory polimerów, zawiesiny skrobi, farby, krew, produkty spożywcze i zawiesiny minerałów z gęsto uporządkowanymi cząsteczkami.

 

Relacja pomiędzy naprężeniem stycznym i szybkością ścinania może być liniowa lub nieliniowa. Oznacza to, że w przypadku płynów, które wykazały nieliniową charakterystykę, stały współczynnik lepkości nie da się określić. FluidFlow pozwala na opisanie tego związku, według jednego z następujących wzorów:

 

Rynek medyczny – Przepływ krwi

Moduł FluidFlow można również z powodzeniem stosować do modelu przepływu krwi przez laboratoryjne oprzyrządowanie. Nasi klienci są w stanie analizować i optymalizować wydajność systemu, opracowywać szczegółową analizę profili prac systemu, w tym ciśnienie, straty ciśnienia, lepkość oraz szybkość przepływu. Pozwoliło to naszym klientom na poprawę wydajności istniejącego systemu oraz na zbadanie alternatywnych/ulepszonych scenariuszy.

FluidFlow pozwala użytkownikom wybrać jeden z czterech modeli: Power Law, Casson, Bingham Plastic, Herschel Bulkley. Dwa pierwsze są często stosowane do systemów przepływu krwi. Zaletą FluidFlow3 jest to, że użytkownik po prostu definiuje naprężenie do szybkości ścinania i można bezpośrednio przełączać pomiędzy dostępnymi rozwiązaniami do uzyskania najlepiej dopasowanej krzywej, zapewniając w ten sposób maksymalną dokładność.

Podczas modelowania przepływu krwi, ważne jest, aby ocenić wskaźnik  hematokrytowy na lepkości krwi.

 

 

 

Modelowanie danych reologicznych w odniesieniu do „Power Law”

  • przykład pokazuje dane wiskozymetru dla cieczy nienewtonowskich w odniesieniu do „Power Law”.
  • FluidFlow3 wykorzystuje różne relacje współczynnik tarcia dla każdego dostępnego modelu, relacje są ważne dla wszystkich przepływów.