Gaz – przepływ ściśliwy

Podczas przepływu gazu przez sieć gęstość, temperatura jak i prędkość ulegają zmianie.

Często stosowanym rozwiązaniem jest założenie stanu gazu doskonałego, aby analityczne równania energii, pędu i ciągłości mogły zostać zastosowane. Zamiast używać uproszczeń FluidFlow3 wykorzystuje procedurę obliczeń, która rozwiązuje równania wraz z równaniami stanów dla małych przyrostów ciśnienia. Oznacza to, że FluidFlow3 uzyskuje rygorystyczne rozwiązania.

Dostępne równania stanu:

 

Przykład z dynamicznym kompresorem

Przykład pokazuje kompresję powietrza oraz system odbiornika.

Kompresory PD, filtry powietrza, odbiorniki, suszarki i systemu pomocnicze mogą być umieszczone w tym samym modelu.

Dynamiczne rozwiązania powinny być rozpatrywane przez opcję „script”, ale oczywiście alternatywne scenariusze mogą zostać poddane analizie dzięki ułatwieniom edycji dla wszystkich wersji i modułów.

 

Wyniki przepływu gazu

Na przykładzie obok przedstawiono wyniki dla przewodu tłocznego wentylatora w postaci tabeli.

Wzdłuż ścieżki gaz się rozszerza, temperatura i gęstość maleje, a prędkość i aktualny przepływ się zwiększa. Tak jest w przypadku, jeżeli nie zachodzi wymiana ciepła. Dzięki FluidFlow3 istnieje możliwość rozważenia kwestii transferu ciepła.

Można również zauważyć, że mamy do wyświetlenia 3 przepływy objętościowe w tabeli wyników. Pierwszy przepływ dotyczy rzeczywistego przepływu na początku rury (proszę zauważyć, że aktualny przepływ objętościowy wzrasta jak gaz przepływa „w dół” rury), inne przepływy wskazują wielkość przepływu w odniesieniu do warunków normalnych i standardowych.

 

Wyniki jako wykresy

Dla przepływu gazu w rurze ciśnienie i temperaturę w sposób ciągły ulegają zmianie. Oznacza to, że właściwości fizyczne gazu tj. gęstość, lepkość, pojemność cieplna, przewodność cieplna itp. zmieniają się wraz z długością rury.

Krzywa pokazuję zmiany gęstości gazu dla rozpatrywanej rury.

Podkreśla to znaczenie przy użyciu odpowiedniej metody obliczeniowej. Proszę sobie wyobrazić błąd przy założeniu stałej gęstości dla gazy.