slider_text

Pierwsze i jedyne oprogramowanie liczące przepływy: nieściśliwe, ściśliwe, dwóch faz (ciecz – gaz), ciecze nienewtonowskie oraz osadzający szlam.

Jedyne oprogramowanie uwzględniające transfer ciepła w standardzie, przy obliczeniach spadku ciśnienia lub przepływu.

Zaprojektuj i zoptymalizuj każdy system. Rozbudowane bazy danych i możliwość dodawania własnych obiektów. Skontaktuj się z nami!

Unikalny, interaktywny obszar pracy – zmiany podczas projektowania dostępne “w locie”.

Dynamiczna analiza pozwala szybko rozpatrzeć różne scenariusze instalacji.