Fluid Flow 3

Pierwszy innowacyjny program do projektowania i optymalizacji sieci rurociągów, transportu ściśliwych oraz nieściśliwych, dwu-fazy ciecz-gaz, zawiesin lub nienewtonowskich płynów, z obliczeniami przenikania ciepła w standardzie.

 

Sprawne i dokładne modelowanie sieci rur przepływowych jest niezbędne do projektowania energooszczędnych, bezpiecznych i niezawodnych systemów przepływowych, która są łatwe w obsłudze i utrzymaniu.

 

Rozwój oprogramowania FluidFlow3 odbywa się niezmienne od 28 lat przez ten sam zespół developerski, wykorzystujący najnowsze techniki obliczeniowe i metody projektowania oprogramowania. FluidFlow3 Został zaprojektowany przez inżynierów i jest z sukcesem używany przez inżynierów na co dzień.

 

Produkt jest stosowany z powodzeniem w wielu różnych branżach do: modelowania nowych oraz istniejących systemów, przewymiarowania rur, doboru pomp i innych urządzeń.

 

Narzędzie FluidFlow3 umożliwiają:

– zbudowanie sieci w szybki sposób [2min]

– ocenić wyniki i rozważyć alternatywne rozwiązania projektowe [5min]

– przekazanie swojego projektu innym osobom [1min]

 

Nasz unikalny moduł „scripting” pozwala na wykonywanie dynamicznych analiz w celu uzyskania bardziej kompletnych projektów.