Czynniki robocze

NazwaModel
waterH2O
airMixture
bromineBr2
argonAr
carbon disulfideCS2
R-13 [chlorotrifluoromethane]CClF3
nitrogen trifluorideF3N
R-11 [trichlorofluoromethane]CCl3F
R-10 [carbon tetrachloride]CCl4
R-14 [carbon tetrafluoride]CF4
R-22 [chlorodifluoromethane]CHClF2
R-21 [dichlorofluoromethane]CHCl2F
chloroformCHCl3
R-23 [trifluoromethane]CHF3
dichloromethaneCH2Cl2
R-32 [difluoromethane]CH2F2
formic acidCH2O2
methyl chlorideCH3Cl
R-41 [methyl fluoride]CH3F
nitromethaneCH3NO2
methanolCH4O
methyl mercaptanCH4S
methyl amineCH5N
carbon monoxideCO
ethaneC2H6
carbon dioxideCO2
R-134a [1,1,1,2-tetrafluoroethane]C2H2F4
R-115 [chloropentafluoroethane]C2ClF5
ammoniaNH3
R-114a [1,1-dichlorotetrafluoroethane]C2Cl2F4
R-114 [1,2-dichlorotetrafluoroethane]C2Cl2F4
R-13b1 [bromotrifluoromethane]CBrF3
methaneCH4
bromochlorodifluoromethaneCBrClF2
hexadecaneC16H34
octadecaneC18H38
nonadecaneC19H40
methyl benzoateC8H8O2
acetyleneC2H2
3-methylpentaneC6H14
3-ethylpentaneC7H16
R-143a [methylfluoroform]C2H3F3
ethyleneC2H4
R-152a [1,1-difluoroethane]C2H4F2
2,2-dimethylpentaneC7H16
R-161 [fluoroethane]C2H5F
ethanolC2H6O
2,4-dimethylpentaneC7H16
triptaneC7H16
propadieneC3H4
3,3-dimethylpentaneC7H16
2-methyl octaneC9H20
propylene dichlorideC3H6CI2
3-methyloctaneC9H20
4-methyloctaneC9H20
propaneC3H8
propanolC3H8O
1,3-butadieneC4H6
buteneC4H8
methyl ethyl ketoneC4H8O
butaneC4H10
isobutaneC4H10
butanolC4H10O
diethyl etherC4H10O
butyl amineC4H11N
pyridineC5H5N
benzyl alcoholC7H8O
pentaneC5H12
hexaneC6H14
heptaneC7H16
nonaneC9H20
octaneC8H18
decaneC10H22
aluminium tribromideAlBr3
benzeneC6H6
acetic acidC2H4O2
acetoneC3H6O
methane ethane mixMixture
propane-butane mix – 30/70Mixture
isopentaneC5H12
chlorineCl2
fluorineF2
hydrogen bromideHBr
hydrogen chlorideHCl
hydrogen fluorideHF
hydrogen iodideHI
hydrogenH2
boron trichlorideBCl3
boron trifluorideBF3
perchloryl fluorideClFO3
silicon tetrachlorideSiCl4
titanium tetrachlorideTiCl4
dueterium oxideD2O
nitrogenN2
kryptonKr
nitric oxideNO
nitrogen dioxideNO2
nitrous oxideN2O
neonNe
oxygenO2
sulfur dioxideSO2
ozoneO3
sulfur trioxideSO3
xenonXe
hydrogen sulfideH2S
hydrazineH4N2
R-12 [dichlodifluoromethane]CCl2F2
phosgeneCCl2O
carbonyl sulfideCOS
hydrogen cyanideHCN
formaldehydeCH2O
R-113 [1,1,2-trichlorotrifluoroethane]C2Cl3F3
ethylene tetrachlorideC2Cl4
tetraflouroethyleneC2F4
R-116 [hexafluroethane]C2F6
trichloroethyleneC2HCl3
vinylidene difluorideC2H2F2
keteneC2H2O
vinyl chlorideC2H3Cl
R-142b [1-chloro-1,1-difluroethane]C2H3ClF2
acetyl chlorideC2H3ClO
acetonitrileC2H3N
acetaldehydeC2H4O
R-150a [ethylidene dichloride]C2H4Cl2
ethylene dichlorideC2H4Cl2
ethylene oxideC2H4O
methyl formateC2H4O2
ethyl bromideC2H5Br
ethyl chlorideC2H5Cl
ethyl mercaptanC2H6S
ethylamineC2H7N
acrylonitrileC3H3N
methyl acetyleneC3H4
acrylic acidC3H4O2
allyl chlorideC3H5Cl
allyl trichlorideC3H5Cl3
propionitrileC3H5N
cyclopropaneC3H6
propyleneC3H6
allyl alcoholC3H6O
proprionic acidC3H6O2
ethyl formateC3H6O2
methyl acetateC3H6O2
propyl chlorideC3H7Cl
isopropyl chlorideC3H7Cl
isopropyl alcoholC3H8O
methyl ethyl etherC3H8O
glycerolC3H8O3
propylamineC3H9N
isopropyl amineC3H9N
trimethylamineC3H9N
vinyl acetyleneC4H4
furanC4H4O
thiopheneC4H4S
allyl cyanideC4H5N
methyl alleneC8H6
vinyl acetateC4H6O2
acetic anhydrideC4H6O3
methyl acrylateC4H6O2
cis-2-buteneC4H8
trans-2-buteneC4H8
cyclobutaneC4H8
isobuteneC4H8
isobutyraldehydeC4H8O
tetrahydrofuranC4H8O
vinyl ethyl etherC4H8O
butyric acidC4H8O2
isobutyric acidC4H8O2
diethylene dioxideC4H8O2
ethyl acetateC4H8O2
methyl propionateC4H8O2
butyl chlorideC4H9Cl
isobutanolC4H10O
methyl propyl etherC4H10O
diethyl sulfideC4H10S
diethyl amineC4H11N
1,2-pentadieneC5H8
cyclopentaneC5H10
ethyl acrylateC5H8O2
penteneC5H10
valeraldehydeC5H10O
methyl n-propyl ketoneC5H10O
methyl isopropyl ketoneC5H10O
diethyl ketoneC5H10O
valeric acidC5H10O2
isobutyl formateC5H10O2
propyl acetateC5H10O2
ethyl propionateC5H10O2
piperidineC5H11N
neopentaneC5H12
pentanolC5H12O
hexafluorobenzeneC6F6
o-dichlorobenzeneC6H4Cl2
bromobenzeneC6H5Br
chlorobenzeneC6H5Cl
fluorobenzeneC6H5F
iodobenzeneC6H5I
phenolC6H6O
anilineC6H7N
cyclohexaneC6H12
hexeneC6H12
cis-2-hexeneC6H12
butyl acetateC6H12O2
isobutyl acetateC6H12O2
ethyl butyrateC6H12O2
methyl pentaneC6H14
diisopropylC6H14
hexanolC4H14O
triethylamineC6H15N
benzoic acidC7H6O2
tolueneC7H8
o-cresolC7H8O
m-cresolC7H8O
p-cresolC7H8O
hepteneC7H14
ethyl cyclopentaneC7H14
cycloheptaneC7H14
methyl cyclohexaneC7H14
isoheptaneC7H16
3-methylhexaneC7H16
heptanolC7H16O
styreneC8H8
methyl phenyl ketoneC8H8O
o-xyleneC8H10
m-xyleneC8H10
p-xyleneC8H10
ethyl benzeneC8H10
1,1-dimethylcyclohexaneC8H16
propyl cyclopentaneC8H16
octeneC8H16
2-methylheptaneC8H18
3-methylheptaneC8H18
4-methylheptaneC8H18
2,2-dimethylhexaneC8H18
2,5-dimethylhexaneC8H18
3,3-dimethylhexaneC8H18
2,2,3-trimethylpentaneC8H18
isooctaneC8H18
2,3,3-trimethylpentaneC8H18
2,3,4-trimethylpentaneC8H18
2-methyl-3-ethylpentaneC8H18
3-methyl-3-ethylpentaneC8H18
octanalC8H180
n-propylbenzeneC9H12
o-ethyltolueneC9H12
m-ethyltolueneC9H12
p-ethyltolueneC9H12
2,2,5-trimethylhexaneC9H20
naphthaleneC10H8
n-butylbenzeneC10H14
1-methylnaphthaleneC11H10
2-methylnaphthaleneC11H10
butyl benzoateC11H1402
undecaneC11H24
dodecaneC12H26
dihexyl etherC12H260
tridecaneC13H28
tetradecaneC14H30
pentadecaneC15H32
heptadecaneC17H36
2,2-dimethylbutaneC6H14
3-ethylheptaneC9H20
4-ethylheptaneC9H20
2,2-dimethylheptaneC9H20
3-ethyl-2-methylhexaneC9H20
2,2,3-trimethylhexaneC9H20
2,2,4,4-tetramethylpentaneC9H20
2-methylnonaneC10H22
3-methylnonaneC10H22
4-methylnonaneC10H22
5-methylnonaneC10H22
3-ethyloctaneC10H22
4-ethyloctaneC10H22
2,2-dimethyloctaneC10H22
4-propylheptaneC10H22
3,3-diethylhexaneC10H22
2,4-dimethyl-3-isopropylpentaneC10H22
3,3-diethyl-2-methylpentaneC10H22
3-ethyl-2,2,3-trimethylpentaneC10H22
2,2,3,3,4-pentamethylpentaneC10H22
cis-2-penteneC5H10
2-methyl-1-buteneC5H10
trans-2-hexeneC6H12
cis-3-hexeneC6H12
trans-3-hexeneC6H12
2-methyl-2-penteneC6H12
3-methyl-cis-2-penteneC6H12
4-methyl-1-penteneC6H12
3-methyl-trans-2-penteneC6H12
4-methyl-cis-2-penteneC6H12
4-methyl-trans-2-penteneC6H12
2,3-dimethyl-1-buteneC6H12
3,3-dimethyl-1-buteneC6H12
2,3-dimethyl-2-buteneC6H12
noneneC9H18
deceneC10H20
undeceneC11H22
dodeceneC12H24
trideceneC13H26
tetradeceneC14H28
pentadeceneC15H30
hexadeceneC16H32
heptadeceneC17H34
nonadeceneC19H38
eicoseneC20H40
1,4-pentadieneC5H8
3-methyl-1,2-butadieneC5H8
isopreneC5H8
ethylacetyleneC4H6
dimethylacetyleneC4H6
pentyneC5H8
methylcyclopentaneC6H12
1,1-dimethylcyclopentaneC7H14
cis-1,2-dimethylcyclopentaneC7H14
trans-1,2-dimethylcyclopentaneC7H14
ethylcyclohexaneC8H16
cis-1,2-dimethylcyclohexaneC8H16
trans-1,2-dimethylcyclohexaneC8H16
cis-1,3-dimethylcyclohexaneC8H16
trans-1,3-dimethylcyclohexaneC8H16
cis-1,4-dimethylcyclohexaneC8H16
trans-1,4-dimethylcyclohexaneC8H16
cyclopenteneC5H8
cumeneC9H12
isobutylbenzeneC10H14
n-pentylbenzeneC11H16
n-hexylbenzeneC12H18
cis-1-phenylpropeneC9H10
indeneC9H8
diphenylC12H10
pyreneC16H10
sec-butanolC4H10O
tert-butanolC4H10O
nonanolC9H20O
dodecanolC12H26O
methyl etherC2H6O
methyl vinyl etherC3H6O
butyl ethyl etherC6H14O
dipropyl etherC6H14O
isopropyl etherC6H140
1,2-propylene oxideC3H6O
vinyl formateC3H4O2
cyclopentanoneC5H8O
n-propionaldehydeC3H6O
butyraldehydeC4H8O
dimethylamineC2H7N
isobutyl amineC4H11N
monoethanolamineC2H7NO
ethylene diamineC2H8N2
heliumHe
natural gas typical [by Mole%]Mixture
1,1,2-trichloroethaneC2H3Cl3
1,2,3-trimethylbenzeneC9H12
1,2,4-trimethylbenzeneC9H12
1,2,4,5-tetramethylbenzeneC10H14
1,2,3,5-tetramethylbenzeneC10H14
1,2-propylene glycolC3H8O2
decanolC10H22O
alpha-methylstyreneC9H10
sea waterNot Applicable
dibutyl etherC8H18O
propyl cyanideC4H7N
cyclohexanolC6H12O
cyclohexanoneC6H10O
dibutyl amineC8H19N
diethylene glycolC4H10O3
dimethyl sulfideC2H6S
dipropylamineC6H15N
ethyl benzoateC9H10O2
ethylene glycolC2H6O2
ethylene glycol solution 10%Mixture
acetic acid solution 10%Mixture
eicosaneC20H42
2-methyl-2-buteneC5H10
1,3,5-trimethylbenzeneC9H12
p-cymeneC10H14
2-methyl-1-butanolC5H120
3-methyl-1-butanolC5H12O
methyl isopropyl etherC4H10O
diphenyl etherC12H10O
methyl isobutyl ketoneC6H12O
2,3-dimethylpentaneC7H16
bromotrichloromethaneCBrCl3
dibromodifluoromethaneCBr2F2
cyanogen chlorideCClN
carbonyl fluorideCF2O
R-20b3 [tribromomethane]CHBr3
triiodomethaneCHI3
R-30b1 [bromochloromethane]CH2BrCl
R-30b2 [dibromomethane]CH2Br2
R-31 [chlorofluoromethane]CH2ClF
methyl diodideCH2I2
R-40b [bromomethane]CH3Br
methyl trichlorosilaneCH3Cl3Si
methyl iodideCH3I
formamideCH3NO
methyl dichlorosilaneCH4Cl2Si
methyl chlorosilaneCH5ClSi
methyl silaneCH6Si
tetranitromethaneCN4O8
R-113b1 [bromotrifluoroethylene]C2BrF3
R-114b2 [1,2-dibromotetrafluoroethane]C2Br2F4
chlorotrifluoroethyleneC2ClF3
R-112a [1,1,1,2-tetrachlorodifluoroethanC2Cl4F2
hexachloroethaneC2Cl6
fluorothaneC2HBrClF3
1-chloro-2,2-difluoroethyleneC2HClF2
trichloroacetaldehydeC2HCl3O
pentachloroethaneC2HCl5
trifluoroethyleneC2HF3
trifluoroacetic acidC2HF3O2
tetrabromomethaneC2H2Br4
vinylidene chlorideC2H2Cl2
cis-1,2-dichloroethyleneC2H2Cl2
trans-1,2-dichloroethyleneC2H2Cl2
chloroacetyl chlorideC2H2Cl2O
dichloroacetaldehydeC2H2Cl2O
dichloracetic acidC2H2O2Cl2
R-130a [1,1,1,2-tetrachloroethane]C2H2Cl4
1,1,2,2-tetrachloroethaneC2H2Cl4
oxalic acidC2H2O4
vinyl bromideC2H3Br
chloroacetaldehydeC2H3ClO
chloroacetic acidC2H3ClO2
R-140a [1,1,1-trichloroethane]C2H3Cl3
vinyl fluorideC2H3F
methyl isocyanateC2H3NO
ethylidene dibromideC2H4Br2
ethylene dibromideC2H4Br2
R-152 [1,2-difluoroethane]C2H4F2
ethylene iodideC2H4I2
thioacetic acidC2H4OS
ethylene sulfideC2H4S
ethyl iodideC2H5I
ethyleneimineC2H5N
acetamideC2H5NO
methyl formamideC2H5NO
nitroethaneC2H5NO2
dimethyl sulfoxideC2H6OS
dimethyl sulfateC2H6O4S
dimethyl disulfideC2H6S2
cyanogenC2N2
hexafluoropropyleneC3F6
hexafluoroacetoneC3F6O
octafluoropropaneC3F8
malononitrileC3H2N2
2,3-dichloropropeneC3H4Cl2
acroleinC3H4O
propargyl alcoholC3H4O
pyruvic acidC3H4O3
allyl bromideC3H5Br
2-chloropreneC3H5Cl
ethyl chloroformateC3H5ClO2
acrylamideC3H5NO
ethylene cyanohydrinC3H5NO
lactonitrileC3H5NO
propylene dibromideC3H6Br2
trimethylene dichlorideC3H6Cl2
2,2-dichloropropaneC3H6Cl2
1,2-diiodopropaneC3H6I2
3-mercaptopropionic acidC3H6O2S
lactic acidC3H6O3
methoxyaceticacidC3H6O3
trioxaneC3H6O3
thiacyclobutaneC3H6S
propyl bromideC3H7Br
isopropyl bromideC3H7Br
propyl fluorideC3H7F
isopropyl fluorideC3H7F
isopropyl iodideC3H7I
propyl iodideC3H7I
allylamineC3H7N
propyleneimineC3H7N
dimethyl formamideC3H7NO
methyl acetamideC3H7NO
1-nitropropaneC3H7NO2
2-nitropropaneC3H7NO2
2-methoxyethanolC3H8O2
methylalC3H8O2
1,3-propylene glycolC3H8O2
propyl mercaptanC3H8S
isopropyl mercaptanC3H8S
methyl ethyl sulfideC3H8S
1-amino-2-propanolC3H9NO
3-amino-1-propanolC3H9NO
methylethanolamineC3H9NO
1,2-propanediamineC3H10N2
trimethyl silaneC3H10Si
tetrachlorothiopheneC4Cl4S
perchlorobutadieneC4Cl6
octafluoro-2-buteneC4F8
octafluorocyclobutaneC4F8
decafluorobutaneC4F10
maleic anhydrideC4H2O3
succinonitrileC4H4N2
diketeneC4H4O2
succinic anhydrideC4H4O3
trans-crotonitrileC4H5N
cis-crotonitrileC4H5N
methacrylonitrileC5H5N
pyrroleC4H5N
methyl cyanoacetateC4H5NO2
cyclobuteneC4H6
1,4-dichloro-cis-2-buteneC4H6Cl2
1,4-dichloro-trans-2-buteneC4H6Cl2
3,4-dichloro-1-buteneC4H6Cl2
crotonaldehydeC4H6O
divinyl etherC4H6O
methacroleinC4H6O
butynediolC6H6O2
gamma-butrolacetoneC4H6O2
cis-crotonic acidC4H6O2
trans-crotonic acidC4H6O2
methacrylic acidC4H6O2
succinic acidC4H6O4
diglycolic acidC4H6O5
malic acidC4H6O5
tartaric acidC4H6O6
isopropyl cyanideC4H7N
acetone cyanohydrinC4H7NO
2-methacrylamideC4H7NO
3-methohxypropionitrileC4H7NO
2-pyrrolidoneC4H7NO
1,2-dibromobutaneC4H8Br2
2,3-dibromobutaneC4H8Br2
1,4-dichlrobutaneC4H8Cl2
1,2-epoxybutaneC4H8O
cis-2-butene-1,4-diolC4H8O2
trans-2-butene-1,4-diolC4H8O2
propyl formateC4H8O2
sulfolaneC4H8O2S
tetrahydrothiopheneC4H8S
butyl bromideC4H9Br
sec-butyl bromideC4H9Br
sec-butyl chlorideC4H9Cl
tert-butyl chlorideC4H9Cl
pyrrolidineC4H9N
dimethylamide acetateC4H9NO
morpholineC4H9NO
1-nitrobutaneC4H9NO2
2-nitrobutaneC4H9NO2
piperazineC4H10N2
R-125 [pentafluoroethane]C2HF5
cis-1,2-difluoroetheneC2H2F2
trans-1,2-difluoroetheneC2H2F2
bis(chloromethyl)etherC2H4Cl2O
2-chloroethanolC2H5ClO
dimethylaluminium chlorideC2H6AlCl
dimethyl silaneC2H8Si
beta-propiolactoneC3H4O2
alpha-epichlorohydrinC3H5ClO
methyl chloroacetateC3H5ClO2
3-iodo-1-propeneC3H5I
1,3-dichloropropaneC3H6Cl2
butadiyneC4H2
fumaric acidC4H404
maleic acidC4H4O4
chloropreneC4H5Cl
1,2-diiodobutaneC4H8I2
2-iodo-2-methylpropaneC4H9I
1,3-butanediolC4H10O2
1,4-butanediolC4H10O2
2,3-butanediolC4H10O2
1,2-dimethoxyethaneC4H10O2
diethyl sulfateC4H10O4S
butyl mercaptanC4H10S
isobutyl mercaptanC4H10S
sec-butyl mercaptanC4H10S
tert-butyl mercaptanC4H10OS
isopropyl methyl sulfideC4H10S
methyl propyl sulfideC4H10S
diethyl disulfideC4H10S2
sec-butylamineC4H11N
tert-butylamineC4H11N
dimethylethanolamineC4H11NO
diethanolamineC4H11NO2
tetramethylsilaneC4H12Si
diethylene triamineC4H13N3
hexachlorocyclopentatieneC5Cl6
furfuralC5H4O2
cyclopentatieneC5H6
2-methyl-1-butene-3-yneC5H6
glutaronitrileC5H6N2
furfuryl alcoholC5H6O2
glutaric anhydrideC5H6O3
citraconic acidC5H6O4
itaconic acidC5H6O4
2-methylthiopheneC5H6S
3-methylthiopheneC5H6S
n-methylpyrroleC5H7N
cis-1,3-pentadieneC5H8
trans-1,3-pentadieneC5H8
2,3-pentadieneC5H8
2-pentyneC5H8
3-methyl-1-butyneC5H8
methyl isopropenyl ketoneC5H8O
acetylacetoneC5H8O2
allyl acetateC5H8O2
methyl methacrylateC5H8O2
2-hydroxyethyl acrylateC5H8O3
glutaric acidC5H8O4
3-methyl-1-buteneC5H10
trans-2-penteneC5H10
1,5-dichloropentaneC5H10Cl2
butyl formateC5H10O2
isopropyl acetateC5H10O2
methyl-n-butyrateC5H10O2
isovaleric acidC5H10O2
3-methyl sulfolaneC5H10O2S
thiacyclohexaneC5H10S
cyclopentanethiolC5H10S
1-bromopentaneC5H11Br
1-chloropentaneC5H11Cl
2-chloro-2methylbutaneC5H11Cl
n-methylpyrrolidineC5H11N
tert-butylformamideC5H11NO
2,2 dimethyl-1-propanolC5H12O
2-pentanolC5H12O
3-pentanolC5H12O
methyl tert-butyl etherC5H12O
ethyl propyl etherC5H12O
neopentyl glycolC5H12O2
1,5-pentanediolC5H12O2
methyl n-butyl sulfideC5H12S
pentyl mercaptanC5H12S
2-methyl-2-butanethiolC5H12S
n-pentylamineC5H13N
hexachlorobenzeneC6Cl6
1-chloro-2,4-dinitrobenzeneC6H3CIN2O4
1,2-dichloro-4-nitrobenzeneC6H3Cl2NO2
1,2,4-trichlorobenzeneC6H3Cl3
1,3,5-trinitrobenzeneC6H3N3O6
m-dibromobenzeneC6H4Br2
m-chloronitrobenzeneC6H4ClNO2
o-chloronitrobenzeneC6H4ClNO2
p-chloronitrobenzeneC6H4ClN02
m-dichlorobenzeneC6H4Cl2
p-dichlorobenzeneC6H4Cl2
m-difluorobenzeneC6H4F2
o-difluorobenzeneC6H4F2
p-difluorobenzeneC6H4F2
m-dinitrobenzeneC6H4N2O4
o-dinitrobenzeneC6H4N2O4
p-dinitrobenzeneC6H4N2O4
3,4-dichloroanilineC6H5Cl2N
nitrobenzeneC6H5NO2
m-chloroanilineC6H6ClN
o-chloroanilineC6H6ClN
m-nitroanilineC6H6N2O2
o-nitroanilineC6H6N2O2
p-nitroanilineC6H6N2O2
1,2-bezenediolC6H6O2
1,3-benzenediolC6H6O2
1,2,3-benzenetriolC6H6O3
phenyl mercaptanC6H6S
2-methylpyridineC6H7N
3-methylpyridineC6H7N
4-methylpyridineC6H7N
adiponitrileC6H8N2
methylglutaronitrileC6H8N2
m-phenylenediamineC6H8N2
o-phenylenediamineC6H8N2
p-phenylenediamineC6H8N2
phenylhydrazineC6H8N2
dimethyl maleateC6H8O4
1-methylcyclopenteneC6H10
3-methylcyclopenteneC6H10
4-methylcyclopenteneC6H10
cyclohexeneC6H10
2,3-dimethyl-1,3-butadieneC6H10
1,5-hexadieneC6H10
1-hexyneC6H10
2-hexyneC6H10
3-hexyneC6H10
mesityl oxideC6H10O
ethylacetoacetateC6H10O3
propionic anhydrideC6H10O3
ethylene glycol diacetateC6H10O4
hexanenitrileC6H11N
epsilon-caprolactamC6H11NO
cyclohexanone oximeC6H11N0
2-ethyl-1-buteneC6H12
trans-3-methyl-2-penteneC6H12
2-methyl-1-penteneC6H12
3-methyl-1-penteneC6H12
triethylenediamineC6H12N2
butyl vinyl etherC6H12O
1-hexanalC6H12O
2-hexanoneC6H120
3-hexanoneC6H12O
n-pentyl formateC6H12O2
n-butyl acetateC6H12O2
sec-butyl acetateC6H12O2
ethyl n-butyrateC6H12O2
ethyl isobutyrateC6H12O2
n-propyl propionateC6H12O2
2-ethyl butyric acidC6H12O2
n-hexanoic acidC6H12O2
cyclohexylamineC6H13N
hexamethyleneimineC6H13N
lysineC6H14N2O2
2-ethyl-1-butanolC6H14O
2-hexanolC6H14O
acetalC6H14O2
1,6-hexanediolC6H14O2
hexylene glycolC6H14O2
di-n-propyl sulfoneC6H14O2S
dipropylene gylcolC6H14O3
triethylene glycolC6H14O4
isopropyl-sulfideC6H14S
propyl-sulfideC6H14S
propyl-disulfideC6H14S2
diisopropylamineC6H15N
n-hexylamineC6H15N
diisopropanolamineC6H15NO2
triethanolamineC6H15NO3
triethylene tetramineC6H18N4
2,4-dichlorobenzotrifluorideC7H3ClF3
3,4-dichlorophenyl isocyanateC7H3Cl2NO
p-chlorobenzotrifluorideC7H4ClF3
benzoyl chlorideC7H5ClO
o-chlorobenzoic acidC7H5ClO2
benzotrichlorideC7H5Cl3
benzonitrileC7H5NO
benzotrifluorideC7H5F3
phenyl isocyanateC7H5NO
2,4,6-trinitrotolueneC7H5N3O6
benzyl dichlorideC7H6Cl2
2,4-dichlorotolueneC7H6Cl2
2,4-dinitrotolueneC7H6N2O4
benzaldehydeC7H6O
salicylaldehydeC7H6O2
salicylic acidC7H6O3
p-bromotolueneC7H7Br
benzyl chlorideC7H7Cl
o-chlorotolueneC7H7Cl
p-chlorotolueneC7H7Cl
p-fluorotolueneC7H7F
formanilideC7H7NO
m-nitrotolueneC7H7NO2
o-nitrotolueneC7H7NO2
p-nitrotolueneC7H7NO2
benzylamineC7H9N
2,6-dimethylpyridineC7H9N
n-methylanilineC7H9N
m-toluidineC7H9N
o-toluidineC7H9N
p-toluidineC7H9N
1-heptyneC7H12
n-butyl acrylateC7H12O2
isobutyl acrylateC7H12O2
diethyl malonateC7H12O4
cis-1,3-dimethylcyclopentaneC7H14
trans-1,3-dimethylcyclopentaneC7H14
2-ethyl-1-penteneC7H14
3-ethyl-1-penteneC7H14
cis-2-hepteneC7H14
trans-2-hepteneC7H14
cis-3-hepteneC7H14
trans-3-hepteneC7H14
2-methyl-1-hexeneC7H14
3-methyl-1-hexeneC7H14
4-methyl-1-hexeneC7H14
2,3,3,-trimethyl-1-buteneC7H14
diisopropyl ketoneC7H14O
1-heptanalC7H14O
1-methylcyclohexanolC7H14O
cis-2-methylcyclohexanolC7H14O
trans-2-methylcyclohexanolC7H14O
cis-3-methylcyclohexanolC7H14O
trans-3-methylcyclohexanolC7H14O
5-methyl-2-hexanoneC7H14O
n-butyl propionateC7H14O2
ethyl isovalerateC7H14O2
isopentyl acetateC7H14O2
n-pentyl acetateC7H14O2
n-propyl n-butyrateC7H14O2
n-heptanoic acidC7H14O2
1-bromoheptaneC7H15Br
n-methylcyclohexylamineC7H15N
2-heptanolC7H16O
isopropyl-tert-butyl etherC7H16O
n-heptyl mercaptanC7H16S
isophthaloyl chlorideC8H4Cl2O2
phthalic anhydrideC8H4O3
isophthalic acidC8H6O4
phthalic acidC8H6O4
terephthalic acidC8H6O4
benzothiopheneC8H6S
o-toluic acidC8H8O2
p-toluic acidC8H8O2
methyl salicylateC8H8O3
vanillinC8H8O3
phenetoleC8H10O
2-phenylethanolC8H10O
2,3-xylenolC8H10O
2,4-xylenolC8H10O
2,5-xylenolC8H10O
2,6-xylenolC8H10O
3,4-xylenolC8H10O
3,5-xylenolC8H10O
natural gas typical [by Weight %]Mixture
R-404a [mixture]Mixture
10% chlorine waterMixture
distillate oilMixture
hydrogen peroxideH2O2
H2O2 50%Mixture
2nd Carb Juice 15 brix
60 brix sugar liquor
Jet A-1
Paratherm HEHeat Transfer Fluid
Paratherm NFHeat Transfer Fluid
natural gas A [by mole%]Mixture
castor oil
Hydro Safe ISO VG 68
HCl-O2 [81.5-18.5%] MixMixture
sulphuric acidH2SO4
sulphuric acid (33.5%)Mixture
petroleum oil API 790
PSA Lube Oil
blast furnace gasMixture
LDGasMixture
desmophenpolyester resin
H2O2 30%Mixture
phosphoric acid 80%H3PO4
hydrochloric acid 35%HCl
zinc chloride solution 20%ZnCl
dieso f-76
SAE 10 Lube Oil
helium-nitrogen [10-90] mixMixture
air [by mixture]Mixture
fairview gasMixture
high green 75bx
high green 78bx
juice 50bx
juice 60bx
lime sludge (N)
low green 54bx 69pty
low green 55bx 71pty
low green 56bx 75pty
low green 71bx 69pty
low green 72bx 71pty
low green 74bx 72pty
low green 74bx 75pty
low green 80bx
milk of lime 16.5bx
molasses 75bx
molasses 82bx
molasses 83bx
oxalate slurry (N)
raffinate 70bx
raffinate 72bx
raw juice 16.5 rds
sugar liquor 71bx 93.5pty
sugar liquor 72bx
thick juice 44bx
thick juice 54rds
thick juice 65bx
thick juice 67bx
thick juice 69bx
thin juice 15bx
thin juice 16bx
thin juice 16.5bx
thin juice 20bx
thin juice 23rds
thin juice 29rds
wash syrup 76bx
sewage sludge A
sewage sludge B
carrageenan gum 1% as Power Law
milk chocolate (40°C) low shear B
milk chocolate (40°C) medium shear B
sewage sludge C
kaolin suspension
aqueous clay suspension III
carrageenan gum 1% as Bingham
carrageenan gum 1% as Casson
carrageenan gum 1% as Herschel Bulkley
red mud A
iron oxide Cw=18%
natural gas simpleMixture
cellulose acetate solution 4%
chalk slurry
underflow mud (FFDS)
temper -20
temper -30
temper -40
temper -55
steam (for mixtures only)
oil for shoham example
caustic soda solution-30%
caustic soda solution-50%
silaneSiH4
laterite slurry
diesel oil
fuel gas (methane/hydrogen – 80/20)Mixture
fuel oil No2
fuel oil No4
fuel oil No1
SAE 30 Lube Oil
fuel oil No5
fuel oil No6
crane gas testMixture
therminol vp-1
butane-propane mixMixture
bauxite suspension 21.4%
wet methane 1%Mixture
wet air 1%Mixture
wet air 2%Mixture
wet air 3%Mixture
wet air 4%Mixture
wet air 5%Mixture
wet air 7.5%Mixture
wet air 10%Mixture
wet air 15%Mixture
wet air 20%Mixture
wet air 25%Mixture
red mud Cw55
LNG SimpleMixture
petroleum 32.6° API crude
petroleum 35.6° API crude
petroleum 40° API crude
petroleum 48° API crude
perchloric acidClHO4
boron tribromideBBr3
p-ethylphenolC8H10O
o-ethylanilineC8H11N
2,4,6-trimethylpyridineC8H11N
p-phenetidineC8H11NO
1,5-cyclooctadieneC8H12
vinylcyclohexeneC8H12
diethyl maleateC8H12O4
ammonia water 30%
caustic potash-50%
crudo
crudo lote x
crudo natural yanayacu
crudo yanayacu
G84
G90
G95
gasolina natural
GLP 70-30
GLP 80-20
GLP bol
JF bol
GE bol
KE bol
heliox 2%Mixture
dioctyl phthalateC24H38O4
ethylhexanolC8H18O
propane-butane mix 80-20Mixture
toluene-THF (85:15)Mixture
sulfur hexafluorideSF6
arsineAsH3
coke flue GasMixture
diboraneB2H6
octanolC8H180
dichlorosilaneSiH2Cl2
disilane
tungsten fluorideWF6
chlorine trifluorideClF3
silicon tetrafluorideSiF4
diisodecyl phthalateC28H4604
tetraphenylethyleneC26H20
dinonylphenolC24H420
1-cyclohexylhexadecaneC22H44
1-phenylhexadecaneC22H38
1-cyclohexylpentadecaneC21H42
1-cyclopentylhexadecaneC21H42
1-phenylpentadecaneC21H36
decyl-disulfideC20H42S2
1-eicosanethiolC20H42S
1-eicosanolC20H420
n-eicosaneC20H42
1-eicoseneC20H40
1-eicosyneC20H38
1-phenyltetradecaneC20H34
triphenylethyleneC20H16
1-nonadecanolC19H40O
nonadecanoic acidC19H38O2
1-nonadeceneC19H38
1-cyclohexyltridecaneC19H38
1-cyclopentyltetradecaneC19H38
methy oleateC19H36O2
1-nonadecyneC19H36
n-tridecylbenzeneC19H32
1-n-nonylnaphthaleneC19H26
nonyl-disulfideC18H38S2
n-octadecaneC18H38
stearic acidC18H36O2
1-octadeceneC18H36
1-cyclohexyldodecaneC18H36
dihexyl adipateC18H34O4
dibutyl sebacateC18H34O4
oleic acidC18H34O2
1-octadecyneC18H34
linoleic acidC18H32O2
hexaethylbenzeneC18H30
n-dodecylbenzeneC18H30
dicumyl peroxideC18H22O2
2,3-dimethyl-2-3-diphenylbutaneC18H22
triphenylphosphineC18H15P
p-terphenylC18H14
1-heptadecanolC14H36O
n-heptadecaneC17H36
1-heptadeceneC17H34
1-cyclohexylundecaneC17H34
1-cyclopentyldodecaneC14H34
1-heptadecyneC17H32
n-undecylbenzeneC17H28
octyl-disulfideC16H34S2
1-hexadecanethiolC16H34S
1-hexadecanolC16H34O
di-n-octyl etherC16H34O
n-hexadecaneC16H34
n-hexadecanoic acidC16H32O2
1-hexadeceneC16H32
1-cyclopentylundecaneC16H32
n-decylcyclohexaneC16H32
1-hexadecyneC16H30
pentaethylbenzeneC16H26
n-decylbenzeneC16H26
dibutyl phthalateC16H22O4
1-n-hexylnaphthaleneC16H20
1-phenylnaphthaleneC16H12
fluorantheneC16H10
1-pentadecanethiolC15H32S
1-pentadecanolC15H32O
n-pentadecaneC15H32
pentadecanoic acidC15H30O2
1-cyclohexylnonaneC15H30
1-pentadeceneC15H30
1-pentadecyneC15H28
nonylphenolC15H24O
2,6-di-tert-butyl-p-cresolC15H24O
n-nonylbenzeneC15H24
2-pentylnaphthaleneC15H18
1-pentylnaphthaleneC15H18
bisphenol aC15H16O2
p-cumylphenolC15H160
diphenylmethane-4,4 – diisocyanateC15H10N2O2
tetradecylamineC14H31N
heptyl-disulfideC14H30S2
1-tetradecanethiolC14H30S
heptyl-sulfideC14H30S
1-tetradecanolC14H30O
n-tetradecaneC14H30
n-tetradecanoic acidC14H28O2
1-cyclohexyloctaneC14H28
1-cyclopentylnonaneC14H28
1-tetradeceneC14H28
p-tert-octylphenolC14H22O
1,2,4,5-tetraethylbenzeneC14H22
natural gas – croatiaMixture
H2O2 6%Mixture
L-Proline
Tri Giga
sulphuric acid (96%)
Hydrofluoric acid 49%
HCL 36%
DSP+100
Hydrofluoric acid 5,1%
Methansulfansäure 3,5M
Methansulfansäure 0,3M
Ammoniumperoxidsulfat 12%
Hydrogen peroxide 31%Mixture
Ammoniaklösung 29%
Ammoniaklösung 2%
DSP+ MixtureMixture
Glycerol Mixture mit Benzylalkohol
Wafer-Ox 5
Klebosol
caustic soda solution 25%NaOH
ethyllactat
N-Methyl-2-Pyrrolidon
H2SO4 50%Mixture
TEOSC8H20O4Si
Kaliumhydroxid 50%
H2O2 31%
Ammoniumfluoridätzmischung BHF 10-88-2
Ceroxid
HNO3 69%
KDSP-100Mixture
CS222 PGMEA /PGME
Waferox
CA211 H2SO4 96%
CA211 Schwefelsäure 96%
CA215 KDSP100
natural gas – subseaMixture
gold fines d50-50micron
coke fuel gasMixture
propylene glycol 35% mix